پایگاه خبری انتخاب
1399/08/18
12:36
رضا نصری: 🔹ایران باید با ارائه یک «نقشهٔ راه»، عاملیت تعامل با دولت بایدن را در دست بگیرد؛ در غیر این صورت صرفاً دریافت‌کننده محصول رایزنی‌های دیگر...

رضا نصری:


🔹ایران باید با ارایه یک «نقشهٔ راه»، عاملیت تعامل با دولت بایدن را در دست بگیرد؛ در غیر این صورت صرفا دریافت‌کننده محصول رایزنی‌های دیگران می شود🔹باید به مسیله لغو تحریم به عنوان یک «پروژه ملی» نگاه شود نه یک «دستاورد جناحی»جزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Ror


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0