کانال کدال
1399/08/11
22:34
📊 نماد : زماهان 📑 موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت:مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان ...

📊 نماد : زماهان



📑 موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هییت مدیره در خصوص افزایش سرمایه



🏭 شرکت : مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان



🔸 سرمایه فعلی: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال



🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۰۰۳,۲۸۲,۲۳۲,۶۱۶ ریال



✅ درصد افزایش سرمایه : ۲۵۰ درصد



🔰منبع تامین افزایش سرمایه:



◀️ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها



✳️ قیمت تیوریک سهم : ۶۶۱۳ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۲۳,۱۴۷ (ریال) و افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۶۶۱۳ ریال می باشد.



📋 مشاهده اطلاعیه



📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #زماهان #افزایش_سرمایه #اظهار_نظر_حسابرس ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ۲۱:۴۷:۲۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0