اقتصاد آنلاین
1399/09/21
21:31
📌ایرادات اساسی لایحه بودجه ١۴٠٠/تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از اشکالات اساسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دارد:...

📌ایرادات اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۰/تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحققبررسی مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از اشکالات اساسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دارد:


🔹کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)


🔹بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)


🔹کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)


🔹افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)


🔹کاهش سهم درآمد‌های مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)


🔹افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)


🔹پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز


🔹درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیر واقعی و غیرقابل تحقق بوده است.

انتهای خبر

0
0