کدال۳۶۰
1401/05/30
20:14
#قپیرا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی نشده) شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر ▪️ شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشه...

#قپیرا


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
▪️ شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ به ازای هر سهم ۴۱۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٪ افت داشته است.▪️ «قپیرا» با سرمایه ثبت شده ۲,۵۲۹,۱۲۹ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مبلغ ۱,۰۴۲,۱۴۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۵-۳۰ ۲۰:۱۴:۴۹ (۹۲۶۴۴۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0