همفکران
1401/02/12
09:11
تغییرسهام سهامداران عمده/ توجه حقوقی ها به بانکی ها

در تصویر زیر تحرکات حقوقی‌ها و بازار گردان ها را طی دادوستدهای روز معاملاتی گذشته مشاهده می‌کنید..

در گروه بانکی ها، شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن ۱۵ میلیون از سهام بانک خاورمیانه را خریداری کرد و در قابل صندق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور ۴ میلیون از سهام این بانک را بفروش رساند، صندوق سرمایه گذاری بانک ملت بیش از ۶۲ میلیون از سهام بانک ملت را خریداری کرد، صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ۴ میلیون از سهام بانک پارسیان را به سهام خود افزود، در بانک صادرات صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهرصاد ۱۳ میلیون و شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات ۱۰۰ میلیون از سهام این بانک را بفروش رساندند، صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین بیش از ۴ میلیون از سهام بانک کارآفرین را خریداری کرد، شرکت به پخش بیش از ۱۹ میلیون از سهام بانک اقتصاد نوین و صندوق بازارگردانی توسعه بازار تمدن نزدیک به ۴ میلیون از سهام بانک شهر را بفروش رساندند. در ادامه و در بانک گردشگری، شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی وگردشگری ایران نزدیک به ۴ میلیون و شرکت گروه هتل های بین المللی رکسان یک میلیون از سهام این بانک را خریداری کردند و در مقابل شرکت نوین تجارت تندیس زاگرس یک میلیون از سهام این مجموعه را بفروش رساند.


در دارویی ها، صندوق.س.ا.ب.صباگسترنفت وگازتامین یک میلیون از سهام داروسازی زاگرس فارمد پارس و صندوق سرمایه گذاری تدبیرگان فردا یک میلیون از سهام سبحان دارو را بفروش رساندند، شخص حقیقی یک میلیون از سهام جام دارو را خریداری کرد، شرکت سرمایه گذاری داروئی پوراداروایرانیان بیش از ۵ میلیون از سهام داروسازی روز دارو را بفروش رساند اما شرکت سرمایه گذاری البرز یک میلیون از سهام داروسازی تولید دارو را به سهام خود افزود .


در ادامه نیز شخص حقیقی بیش از یک میلیون از سهام قطعات اتومبیل ایران را خریدای کرد، شرکت سرمایه گذاری وتوسعه گل گهر ۲ میلیون از سهام معدنی و صنعتی گل گهر را خریداری کرد، شرکت سرمایه گذاری سمند ۳ میلیون از سهام گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو را به سهام خود افزود همچنین شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بیش از ۴ میلیون و شخص حقیقی ۱۱ میلیون از سهام ماشین سازی اراک را به سهام خود افزودند .انتهای خبر

0
0