نوسان روزانه
1399/08/18
09:08
بایدن هم رای اورد ولی ما که چیزی ندیدیم اخرش متوجه نشدیم بخاطر چی این بازارو منفی کردن دلار ریزش طلا ریزش بورسم ریزش ولی جنسا روز به روز گرونتر تا...

بایدن هم رای اورد ولی ما که چیزی ندیدیم اخرش متوجه نشدیم بخاطر چی این بازارو منفی کردن دلار ریزش طلا ریزش بورسم ریزش ولی جنسا روز به روز گرونتر


تا به کجا میخوایم بریم....انتهای خبر

0
0