پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
09:34
قالیباف: 🔹بایدن فشار حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند علیه مردم ایران تبدیل می کند 🔹 گرانی‌ها به پاستور و بهارستان ربط دارد نه به جورجیا و آریزونا ...

قالیباف:


🔹بایدن فشار حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند علیه مردم ایران تبدیل می کند🔹 گرانی‌ها به پاستور و بهارستان ربط دارد نه به جورجیا و آریزوناجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۷M


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0