مهدی افضلیان
1399/09/30
10:35
#بازار یه سری از دوستان در مورد این نمودارها پرسیدند. توضیح در مورد این نمودارها حدود یک ساعت بحث آموزشی هست. ولی ارزش صف های خرید و فروش و ورود و...

#بازاریه سری از دوستان در مورد این نمودارها پرسیدند. توضیح در مورد این نمودارها حدود یک ساعت بحث آموزشی هست. ولی ارزش صف های خرید و فروش و ورود و خروج نقدینگی خیلی میتونه در لحظه در تعیین حرکت بازار کمک کنه.به شخصه این نمودار رو هر ۵ دقیقه نگاه میکنم.انتهای خبر

0
0