کدال۳۶۰
1400/05/25
11:04
#حگهر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده دوره 4 ماهه منتهی به 1398/12/29 شرکت حمل و نقل ترکیبی ...

#حگهر


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۵-۲۵ ۱۱:۰۴:۴۷ (۷۸۳۶۲۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0