کدال۳۶۰
1401/02/31
15:24
#وسالت #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/12/2...

#وسالت


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت بانک قرض الحسنه رسالت
۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۱۵:۲۴:۴۹ (۸۸۴۷۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0