کانال بترانس
1399/10/07
09:10
شاخص روی حمایتشه و خیلی سهم های بزرگ هم روی حمایتاشون هستن. مواظب باشین که سیستم ها امروز هم مشکل دارن و کند هستن. چیزی میخواید بخرید با tse چک کنید.

شاخص روی حمایتشه و خیلی سهم های بزرگ هم روی حمایتاشون هستن.


مواظب باشین که سیستم ها امروز هم مشکل دارن و کند هستن. چیزی میخواید بخرید با tse چک کنید.
انتهای خبر

0
0