کارگزاری آبان
1401/01/14
14:03
📊#اعتلا اطلاعیه 1401/01/14 *سرمايه گذاري اعتلاء البرز* آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ...

📊#اعتلا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴


*سرمایه گذاری اعتلاء البرز*


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه


جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰


در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴


در شهر تهران به آدرس خیابان ۱۶ آذر – ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی
انتهای خبر

0
0