خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1400/11/24
20:40
شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو | 📆 1400/11/24 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 23,964 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 8,750 ♦️قیمت ب...

شرکت س. صنایع پتروشیمی | #وپترو |📆 ۱۴۰۰/۱۱/۲۴🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۳,۹۶۴🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۸,۷۵۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۳۷➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0