موج مثبت Positive Wave
1399/09/02
21:39
آپدیت نسبت #خودرو به #خساپا در سقف تحلیل همراه با واگرایی منفی این یعنی تمرکز و حواستون در #گروه_خودرو به #خساپا و زیرمجموعه های سایپا باشد، 1 نکت...

آپدیت نسبت #خودرو به #خساپا در سقف تحلیل همراه با واگرایی منفیاین یعنی تمرکز و حواستون در #گروه_خودرو به #خساپا و زیرمجموعه های سایپا باشد، ۱ نکته ای که هست زیرمجموعه های #خساپا محرک قوی مثل افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی دارایی ها دارند، #خپارس که رونمایی کرده #ورنا #وساپا #خزامیا و... میتوانید از این محل افزایش سرمایه داشته باشند.#خساپا لیدر کلاسیک بازار و گروه خودروست


@Waveplusانتهای خبر

0
0