دنیای آتی
1399/08/25
08:13
نگین دی و محدوده حمایتی خط روند، که در صورت شکست سقف مثلث در محدوده 14000، راهی اهداف صعودی 14400-14800 خواهدبود.@parvintorki https://t.me/Donyaye_Ati

نگین دی و محدوده حمایتی خط روند، که در صورت شکست سقف مثلث در محدوده ۱۴۰۰۰، راهی اهداف صعودی ۱۴۴۰۰-۱۴۸۰۰ خواهدبود.@parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0