کانال تحلیلی پارسیس
1401/04/13
19:42
بررسی روند فروش شمش روی 99.98 کالسیمین در رینگ #صنعتی #بورس_کالا بررسی های معاملات این محصول نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان پایان 13 تیر 1401 ...

بررسی روند فروش شمش روی ۹۹.۹۸ کالسیمین در رینگ #صنعتی #بورس_کالابررسی های معاملات این محصول نشان میدهد از ابتدای سال تا پایان پایان ۱۳ تیر ۱۴۰۱ مجموعا ۴,۴۰۰ تن از این محصول به ارزش ۴۱۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است. میانگین حجم ماهانه معاملات این محصول در بورس کالا ۱,۱۰۰ تن بوده و میانگین نرخ فروش این محصول ۹۴ میلیون تومان بوده است.در ۱۳ روز ابتدایی تیر نیز مجموعا ۸۲۵ تن به ارزش ۷۲ میلیارد تومان با میانگین نرخ ۸۷.۱ میلیون تومان به فروش رفته که میانگین نرخ معاملات این ماه نسبت به ماه گذشته ۶ درصد افت داشته استکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0