اسمارت بورس
1400/05/24
15:10
🟣 #فیلتر_سهام یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ 🌟 در برخی فیلترها، ممکن است تعداد خروجی‌ها بیش از ۳۰ سهم باشد که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط ۳۰ سهم دار...

🟣 #فیلتر_سهام یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰🌟 در برخی فیلترها، ممکن است تعداد خروجی‌ها بیش از ۳۰ سهم باشد که از بین آنها برای فیلتر ذکر شده، فقط ۳۰ سهم دارای بالاترین ارزش درج می‌شود.⭐️انتهای خبر

0
0