کدال۳۶۰
1401/06/02
16:53
#سیدکو #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 از معام...

#سیدکو


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از معاملات واگذاری سهام ۳۸۱ میلیون ریال سود کسب نموده است▪ سیدکو با سرمایه ثبت شده ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است
▪️ شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۹,۶۳۱,۵۲۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۴۳۶٪ به مبلغ ۵۱,۶۰۱,۰۱۸ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۶:۵۵:۰۸ (۹۲۸۹۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0