پیامهای ناظر بازار
1399/08/18
08:04
ادامه پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت (واجد شرایط خاص)

به اطلاع می‌رساند؛ پیرو اطلاعیه‌های شماره ۲۰۸۹/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ و شماره ۲۱۱۳/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ و شماره ۲۱۴۵/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ و شماره ۲۱۹۲/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ و شماره ۲۲۱۷/ن/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ این شرکت، اوراق مرابحه عام دولت۴- شرایط خاص ۰۲۰۶ در نماد معاملاتی (اراد۴۹۱) و نمونیک G۴۹Q۱ با تعداد ۱۲,۵۹۵,۳۰۰ ورقه و اوراق مرابحه عام دولت ۵-شرایط خاص ۰۲۰۷ در نماد معاملاتی (اراد۵۳۱) و نمونیک G۵۳Q۱ با تعداد ۲۳,۳۶۵,۱۰۰ ورقه و اوراق مرابحه عام دولت ۵- شرایط خاص ۰۱۰۹ در نماد معاملاتی(اراد۵۴۱) و نمونیک G۵۴Q۱ با تعداد ۱۳،۸۳۴،۲۷۱ ورقه با قیمت اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ تا روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ پذیره‌‌نویسی می‌شود. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: ۱) مدت اوراق در نماد معاملاتی (اراد۴۹۱) ۳۶ ماه و نرخ ۱۷٪ و در نماد معاملاتی (اراد۵۳۱) ۳۷ ماه و نرخ ۱۷٪ و در نماد معاملاتی(ا می باشد. ۲) اوراق با شرایط خاص و فاقد متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان می‌باشد. ۳) تسویه و پایاپای این اوراق به صورت T+۱ می باشد ۴) پس از اتمام پذیره‌نویسی، معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران آغاز می‌گردد. برای اطلاع از جزییات بیشتر درباره این اوراق می‌توانید به اطلاعیه‌های مذکور واقع در وب سایت رسمی شرکت فرابورس ایران مراجعه فرمایید. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0