بتاسهم
1401/05/31
18:49
📌 معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی اجرایی شد 🔹پس از نشست مشترک بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی برای معافیت مالیاتی انواع اوراق...

📌 معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی اجرایی شد🔹پس از نشست مشترک بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی برای معافیت مالیاتی انواع اوراق منتشره بانکی، بخشنامه مربوطه از سوی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردید.🔹با بخشنامه سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که بانک ها، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی منتشر میکنند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.


ایبنا

انتهای خبر

0
0