بتاسهم
1401/03/18
10:26
طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران از زیر مجموعه های #خبهمن در 12ماهه به سود 684 میلیارد ریالی رسیده است

طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران از زیر مجموعه های #خبهمن در ۱۲ماهه به سود ۶۸۴ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0