بورس نیوز
1399/08/12
08:26
رییس سازمان حمایت: اگر نرخ ارز ثابت باشد من قیمت ها را ثابت نگه میدارم. هر کالایی در بازار یا ارز بری دارد یا از محل تغییرات نرخ ارز انتظارات تورمی اثر می گیرد.
انتهای خبر

0
0