نوآوران امین
1401/02/30
13:36
تولید برق ماه تاب کهنوج (#بکهنوج) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ...

تولید برق ماه تاب کهنوج (#بکهنوج)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰✅افزایش ۴.۶ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۱.۴۵ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


✅رشد ۴۰.۸۱ درصدی فروش ۳ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0