تحلیل برای سود
1401/01/07
12:38
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ زکشت ✅ سامان ✅ خوساز ✅ زملارد ✅ سمگا ✅ اپرداز

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ زکشت


✅ سامان


✅ خوساز


✅ زملارد


✅ سمگا


✅ اپرداز

انتهای خبر

0
0