آریاسهم
1399/08/18
10:16
‍ نگاهی به آخرین وضعیت #جم_پیلن: جم پیلن همچنان با حفظ حاشیه سود مناسب پلی پروپیلن به عنوان محصول نهایی و پروپیلن به عنوان خوراک، موقعیت رشد سودآو...

نگاهی به آخرین وضعیت #جم_پیلن:جم پیلن همچنان با حفظ حاشیه سود مناسب پلی پروپیلن به عنوان محصول نهایی و پروپیلن به عنوان خوراک، موقعیت رشد سودآوری را حفظ نموده این شرکت در سه ماه اول سال ۱۳۴۲ و تابستان ۲۴۰۰ ریال سود محقق نمود.نرخ فروش نیز در ماه گذشته درحالی ۲۳ درصد افزایش داشت که نرخ خوراک افزایش ۱۰ درصد را به ثبت رساند.🔗 جزییات بیشترانتهای خبر

0
0