نبسا
1399/08/10
12:42
"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه امروز: 1399/08/10" سایر گروهها 22% | خودرو 16% فراورده نفتي 14% | فلزات اساسي 13% بانكها 9% ...

"درصد گردش نقدینگی در بازار سرمایه


امروز: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰"


سایر گروهها ۲۲٪ | خودرو ۱۶٪


فراورده نفتی ۱۴٪ | فلزات اساسی ۱۳٪


بانکها ۹٪ | شیمیایی ۹٪


انبوه سازی ۶٪ | سرمایه گذاریها ۴٪


اداره بازارهای مالی ۴٪ | سیمان ۳٪

انتهای خبر

0
0