کارگزاری سهام بارز
1399/11/13
12:52
☑️نمودار ارزش معاملات بورس و فرابورس ☑️ارزش معاملات امروز10561 میلیارد تومان( 24درصد افت نسبت به روز گذشته) 13 بهمن 1399

☑️نمودار ارزش معاملات بورس و فرابورس


☑️ارزش معاملات امروز۱۰۵۶۱ میلیارد تومان( ۲۴درصد افت نسبت به روز گذشته)


۱۳ بهمن ۱۳۹۹انتهای خبر

0
0