سهم گلچین
1399/08/18
10:09
#غصينو به دليل نوسان قيمت بيش از 20 درصد، به مدت 60 دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار مي‌گيرد توقف نماد #پتایر به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

#غصینو به دلیل نوسان قیمت بیش از ۲۰ درصد، به مدت ۶۰ دقیقه در وضعیت سفارش گیری قرار می‌گیردتوقف نماد #پتایر به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

انتهای خبر

0
0