بانی فام
1399/10/09
13:38
#ولبهمن (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال26% سود تا محدوده 12070 ریال در صورت نزول قیمت احتمال8% ضرر تا محدوده 8708 ر...

#ولبهمن


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۲۶٪ سود تا محدوده ۱۲۰۷۰ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۸٪ ضرر تا محدوده ۸۷۰۸ ریال


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند : نزدیکانتهای خبر

0
0