سهم گلچین
1400/09/11
08:30
توییت امیرعبداللهیان، وزیر خارجه: اگر غرب حسن نیت نشان دهد، توافق خوب در دسترس است مذاکرات وین با اولویت اساسی رفع تحریم ها و با جدیت جریان دارد. ...

توییت امیرعبداللهیان، وزیر خارجه: اگر غرب حسن نیت نشان دهد، توافق خوب در دسترس استمذاکرات وین با اولویت اساسی رفع تحریم ها و با جدیت جریان دارد. مذاکرات جدی کارشناسان هم تداوم دارد.با مذاکره کننده ارشد کشورمان دکتر باقری در ارتباط روزانه هستیم.اگر غرب حسن نیت نشان دهد، توافق خوب در دسترس است. هیات ایرانی مذاکراتی منطقی، قوی، متین و نتیجه محور را دنبال می کند.

انتهای خبر

0
0