کدال۳۶۰
1401/06/02
14:53
#نوین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ شرکت بیمه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 از محل فروش حق بیمه 4,010,275 م...

#نوین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ شرکت بیمه نوین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از محل فروش حق بیمه ۴,۰۱۰,۲۷۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۸۹٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۲۱۵ را ثبت نموده است▪ نوین با سرمایه ثبت شده ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل فروش حق بیمه ۱۱,۴۵۳,۵۱۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۶۵٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۱۱۸ را ثبت نموده است۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۵۵:۰۱ (۹۲۸۷۵۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0