نوآوران امین
1400/09/03
18:03
سیمان فارس (#سفار) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش (۱۰.۱۱) درصدی فروش ...

سیمان فارس (#سفار)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آبان_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۱۰.۱۱) درصدی فروش آبان ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۷۳.۶ درصدی فروش آبان ۱۴۰۰ در مقایسه با آبان ۱۳۹۹


✅رشد ۸۴.۵۶ درصدی فروش ۸ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0