اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/10/05
13:31
❇️ حضور "#ثبهساز" در مزایده گیلانی ☑ شرکت بهساز کاشانه تهران در مزایده مشارکت ساخت پروژه مسکونی باهنر رشت شرکت کرد. به گزارش بورس نیوز، شرکت بهسا...

❇️ حضور "#ثبهساز" در مزایده گیلانی
☑ شرکت بهساز کاشانه تهران در مزایده مشارکت ساخت پروژه مسکونی باهنر رشت شرکت کرد. به گزارش بورس نیوز، شرکت بهساز کاشانه تهران از شرکت در مزایده خبر داد. بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مشارکت در ساخت پروژه مسکونی (باهنر رشت)، ۴ قطعه زمین، قطعه ۱۱، ۶ طبقه شامل ۱ طبقه همکف، ۵ طبقه مسکونی زیر شیروانی و قطعه ۲۱، ۲۲، ۲۳: ۵ طبقه شامل ۱ طبقه همکف، ۴ طبقه مسکونی زیر شیروانی شرکت کرد.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0