دنیای بورس
1399/08/17
23:57
دولت در ۶ ماه چقدر دخل و خرج داشت

جزییات دخل و خرج ۶ ماهه بودجه اعلام شد.

دنیای بورس | جزییات دخل و خرج ۶ ماهه بودجه در حالی اعلام شد که به نظر میرسد بودجه از محل فروش نفت نبوده و فروش اوراق بوده است.
عملکرد شش ماهه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد ۲۶۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده و کمی بیشتر از آن مصارف وجود داشته است. همچنین حدود یک سوم منابع بودجه از محل فروش اوراق و فقط حدود ۲ درصد این منابع از محل فروش نفت تامین شده است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی پرداخت شده در نیمه اول امسال حدود ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
انتهای خبر

0
0