ایچیموکو و الیوت
1399/10/29
09:39
🔴👆👈صندوق‌های دولت هم‌چنان در حال سقوط 🔸👈 #پالایش به 5200 تومان و #دارایکم به 10162 تومان رسیده است.

🔴👆👈 صندوق‌های دولت هم‌چنان در حال سقوط🔸👈 #پالایش به ۵۲۰۰ تومان و #دارایکم به ۱۰۱۶۲ تومان رسیده است.

انتهای خبر

0
0