مدت: 30 ثانیهحجم: 3.7 مگابایت
اقتصاد آنلاین
1400/05/25
14:00
📌حضور محسوس طالبان در سطح شهر 🔹طالبان پس از استقرار کامل در شهرهای افغانستان با تعبیه ایست های بازرسی درصدد القاء و حفظ آرامش به شهروندان است تا ج...

📌حضور محسوس طالبان در سطح شهر🔹طالبان پس از استقرار کامل در شهرهای افغانستان با تعبیه ایست های بازرسی درصدد القاء و حفظ آرامش به شهروندان است تا جائیکه اعلام کرده است با هرگونه غارتگری و دست درازی به اموال مردم به شدت برخورد می کند.
انتهای خبر

0
0