تحلیل کاربردی هلالات
1401/01/29
06:29
#بورس_کالا 28 فروردین روز یکشنبه #آمونیاک شرکت های اوره ساز 165میلیون ريال و #اوره گرانول 172میلیون ريال به فروش رسید. اسلاک واکس #روانکار ها به...

#بورس_کالا ۲۸ فروردینروز یکشنبه #آمونیاک شرکت های اوره ساز ۱۶۵میلیون ریال و #اوره گرانول ۱۷۲میلیون ریال به فروش رسید.اسلاک واکس #روانکار ها به طور متوسط ۲۴۱.۷میلیون ریال فروخته شد که در مواردی تا ۱۹درصد رقابت شد.#دوده_صنعتی توسط یک شرکت غیر بورسی ۴۰۲.۹میلیون ریال به فروش رسید.#سولفات_سدیم #شاملا ۲۷.۵میلیون ریال معامله شد.قیمت پایه #سیمان تیپ دو فله ۴۵۶۵هزار ریال بود. محصولات #سصوفی #ساروج #ساربیل #سمتاز #سکرما #سفار #سفانو #ساروم با رقابت همراه شدند.#شمش #آلومینیوم #فایرا ۸۲۷.۶میلیون ریال و #شمش #فاسمین ۱۰۸۷میلیون ریال به فروش رسید که یک رکورد جدید بود.#کاتد #مس #فملی ۲۵۲۹میلیون ریال به فروش رسید.#شگویا محصولات خود را با متوسط نرخ ۳۷۸میلیون ریال فروخت که در یک مورد تا ۳درصد رقابت شد.

انتهای خبر

0
0