کدال۳۶۰
1401/02/28
15:15
#کسرام اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت پارس سرام ▪️ شرکت پارس سرام در دوره 6 ماهه م...

#کسرام


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت پارس سرام
▪️ شرکت پارس سرام در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۲۷ ریال سود محقق کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۵۸ ریال زیان شناسایی کرده بود.▪️ «کسرام» با سرمایه ثبت شده ۹۸۱,۲۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۶,۷۴۵ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۲۸ ۱۵:۱۵:۰۶ (۸۸۱۸۶۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0