سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/01/08
11:09
#گروه_کانه_های_فلزی میانگین بازده یک سال اخیر: ۴۳۵ درصد میانگین بازده سه سال اخیر: ۴۰۹۳ درصد #کدما #کاما #کنور #کچاد #تکنار #کگل #کمنگنز #کبافق...

#گروه_کانه_های_فلزیمیانگین بازده یک سال اخیر: ۴۳۵ درصد


میانگین بازده سه سال اخیر: ۴۰۹۳ درصد#کدما #کاما #کنور #کچاد #تکنار #کگل #کمنگنز #کبافق☘☘☘


➖➖➖➖➖➖➖➖


۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۱:۰۹


➖➖➖➖➖➖➖➖


شرکت سبد گردانی آرمان اقتصاد
انتهای خبر

0
0