کانال افزایش سرمایه
1401/03/21
11:01
👆👈#غکورش #افزایش_سرمایه 🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 3,000,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزای...

👆👈#غکورش #افزایش_سرمایه🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۳۰۰٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقدبه منظور تامین سرمایه در گردش
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۰:۰۱:۵۹مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0