کدال۳۶۰
1399/11/07
11:50
#دیران #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت ایران دارو طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 240,199 میلیون ریال از ...

#دیران


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت ایران دارو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۲۴۰,۱۹۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۶۰٪ افزایش داشته است.▪️«دیران» با سرمایه ثبت شده ۵۸۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۴۰,۱۹۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۱:۵۰:۰۳ (۷۱۶۸۵۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0