پارسیس تحلیل
1400/12/15
17:45
بسیار مهم متن دقیق مصوبه بند الحاقی (۴) تبصره (۵) کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی...

بسیار مهممتن دقیق مصوبه بند الحاقی (۴) تبصره (۵)
کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) به سهامداران پرداخت نمایند.در صورت پرداخت سودهای توزیعی از هر طریقی به جز سجام، ناشر مکلف است مبلغ سود را با بیست درصد(۲۰٪) جریمه پرداخت نماید.
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند نظارت کند.مدیران متخلف از اجرای این حکم، با شکایت سازمان بورس اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به مدت ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

انتهای خبر

0
0