بورسینه
1400/06/29
16:00
🔹روز جاری در مجموع حدود چهار هزار و ۹۴۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که پنج نماد #برکت، #شستا، #حسیر، #فملی و #کدما به ترتیب در رتبه اول تا پنج...

🔹روز جاری در مجموع حدود چهار هزار و ۹۴۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که پنج نماد #برکت، #شستا، #حسیر، #فملی و #کدما به ترتیب در رتبه اول تا پنجم لیست بیشترین ارزش معاملات سهام قرار گرفتند.🔹در سومین روز هفته معادل ۱۴۰میلیارد تومان سهام گروه دارویی برکت دست به دست شد، سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی پس از معاملاتی به ارزش ۹۰میلیارد تومان دوم شد و سهام ریل سیر کوثر نیز به جایگاه سوم معاملات رسید.🔹بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه «محصولات شیمیایی» تعلق داشت به طوری که ۵۲۰میلیارد تومان فقط در این بخش جابجا شد، گروه «فلزات اساسی» با معاملات ۵۰۰میلیارد تومانی دوم شد و «خودرو و ساخت قطعات» در جایگاه سوم قرار گرفت.🔹امروز ۵.۱درصد از کل سهام پارس سرام (#کسرام) معامله شد، ۱۰نماد برتر سهم ۱۵.۴درصدی از کل داد و ستدها داشتند، ارزش معاملات در یک سهم به بیش از ۱۰۰میلیارد تومان رسید و نصف ارزش کل معاملات نیز به ۷۲نماد نخست اختصاص داشت.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0