نوآوران امین
1399/12/06
14:30
سیمان هگمتان (#سهگمت) گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ✅افزایش ۷۴.۴۹ ...

سیمان هگمتان (#سهگمت)گزارش #فعالیت_ماهانه (#بهمن_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰✅افزایش ۷۴.۴۹ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۰۹.۹۳ درصدی فروش بهمن ۱۳۹۹ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۸


✅رشد ۲۰۹.۹۳ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0