سهم گلچین
1399/11/11
09:26
#خمحركه #تكشا به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي نيرو محركه(خمحركه)، گسترش صنايع و خدمات كشاورزي(تكشا) با توجه به عدم كشف قيمت در روز...

#خمحرکه #تکشا


به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت های صنعتی نیرو محرکه(خمحرکه)، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی(تکشا) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران#لپارس


به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ با توجه به اطلاعیه منتشر شده در تارنمای کدال به نشانی codal.ir مبنی بر عدم رعایت الزامات دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران توسط شرکت پارس الکتریک، نماد معاملاتی (لپارس۱) تعلیق شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران#لوتوس #تاصیکو #امید


به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های تامین سرمایه لوتوس پارسیان(لوتوس)، سرمایه گذاری صدر تامین(تاصیکو)، تامین سرمایه امید(امید) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران#سجام #سمتاز


به اطلاع می رساند؛ نمادهای معاملاتی شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام۱) و شرکت سیمان ممتازان کرمان (سمتاز۱)، پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مبنی بر افزایش سرمایه و اعمال آن در سامانه معاملاتی، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱، آماده انجام معامله می باشد. لازم به ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارشات باقیمانده، انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است. مدیرعملیات بازار فرابورس ایرانانتهای خبر

0
0