بانی فام
1399/10/06
18:43
#وتجارت (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال10% سود تا محدوده 3596 ریال در صورت نزول قیمت احتمال4% ضرر تا محدوده 3103 ری...

#وتجارت


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۱۰٪ سود تا محدوده ۳۵۹۶ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۴٪ ضرر تا محدوده ۳۱۰۳ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب کاهش قیمت : کم


▫️روانشناسی معاملات : هیجان زیاد فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0