کارگزاری آبان
1401/02/10
07:50
📊#حافرین اطلاعیه 1401/02/07 *ریل پرداز نو آفرین* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 7,428 میلیارد ر...

📊#حافرین


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷


*ریل پرداز نو آفرین*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۷,۴۲۸ میلیارد ریال به مبلغ ۱۱,۱۴۲ میلیارد ریال (معادل ۵۰ درصد)


از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور بهبود ساختار مالی، حفظ نقدینگی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی
انتهای خبر

0
0