حسین زمانی
1399/10/29
10:27
#صنعت_فولاد سود صنعت فولاد را با مفروضات زیر برآورد شده است: نرخ دلار 20 هزار تومان نرخ شمش فولادی 500 دلار (15 درصد کمتر از نرخ روز) رشد هزین...

#صنعت_فولادسود صنعت فولاد را با مفروضات زیر برآورد شده است:
نرخ دلار ۲۰ هزار توماننرخ شمش فولادی ۵۰۰ دلار (۱۵ درصد کمتر از نرخ روز)رشد هزینه انرژی ۲۰۰ درصدرشد ضریب سنگ آهن ۱۵ درصد
مشاهده می شود که با مفروضات بدبینانه هم سهام در این قیمتها ارزنده هستند و مشکل بازار ارتباطی با ارزندگی سهام ندارد.رضایت

انتهای خبر

0
0