بورس۳۶۵
1400/05/24
16:13
❇️ #خرید_حقوقی نماد هایی که در جریان معاملات امروز بیشترین #خرید #حقوقی را داشتند .................................................................

❇️ #خرید_حقوقینماد هایی که در جریان معاملات امروز بیشترین #خرید #حقوقی را داشتند
..............................................................《تاریخ : یکشنبه ۲۴ مردادماه》🔹آدرس صفحه اینستاگرام ما:


instagram.com/bourseeye/انتهای خبر

0
0