تحلیل برای سود
1400/10/07
10:25
افزایش تقاضا در گروه خودرویی / #خزامیا به صف خرید نشست / #خگستر به سمت صف خرید / خریدهای رو به بالا در #خساپا و #خودرو

افزایش تقاضا در گروه خودرویی / #خزامیا به صف خرید نشست / #خگستر به سمت صف خرید / خریدهای رو به بالا در #خساپا و #خودرو


انتهای خبر

0
0